Szkolny budżet partycypacyjny

W ramach projektu "Młodzież e-aktywna" w szkołach uczestniczących w projekcie (I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, ZSZ nr 2 w Starachowicach oraz ZSP nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie) wdrażamy Szkolny budżet partycypacyjny.


Każda szkoła dysponując kwotą na Szkolny budżet partycypacyjny będzie mogła sfinansować działania proponowane i realizowane przez uczniów. Autorzy projektów poprowadzą promocję swoich pomysłów w oparciu o e-aktywność. Uczniowie szkół w głosowaniu wybiorą projekty do realizacji.

Pobierz:

   Regulamin konkursu na najciekawsze inicjatywy

   Formularz zgłoszeniowy