08.10.2018 r. | Szkolenie "Partycypacja obywatelska i e-aktywność" w Starachowicach

Uczestnicy projektu ze Starachowic poznają formy partycypacji społecznej, czynniki powodujące jej brak, dobre praktyki w obszarze partycypacji społecznej oraz narzędzia e-aktywności.

12.10.2018 r. | Szkolenie "Partycypacja obywatelska i e-aktywność" w Jędrzejowie

Uczestnicy projektu z Jędrzejowa poznają formy partycypacji społecznej, czynniki powodujące jej brak, dobre praktyki w obszarze partycypacji społecznej oraz narzędzia e-aktywności.

19.11.2018 r. | Szkolenie "Budżet partycypacyjny" w Jędrzejowie

Uczestnicy projektu z Jędrzejowa poznają proces tworzenia budżetu partycypacyjnego, zasady i metody tworzenia oraz realizacji projektów, a także sposoby promocji swoich pomysłów (w tym przez narzędzia e-aktywności).

20.11.2018 r. | Szkolenie "Partycypacja obywatelska i e-aktywność" w Kielcach

Uczestnicy projektu z Kielce poznają formy partycypacji społecznej, czynniki powodujące jej brak, dobre praktyki w obszarze partycypacji społecznej oraz narzędzia e-aktywności.

26.11.2018 r. | Szkolenie "Budżet partycypacyjny" w Kielcach

Uczestnicy projektu z Kielc poznają proces tworzenia budżetu partycypacyjnego, zasady i metody tworzenia oraz realizacji projektów, a także sposoby promocji swoich pomysłów (w tym przez narzędzia e-aktywności).

28.11.2018 r. | Szkolenie "Budżet partycypacyjny" w Starachowicach

Uczestnicy projektu ze Starachowic poznają proces tworzenia budżetu partycypacyjnego, zasady i metody tworzenia oraz realizacji projektów, a także sposoby promocji swoich pomysłów (w tym przez narzędzia e-aktywności).

11.02.2019 r. | Spotkanie z decydentami ds. młodzieży w Kielcach

Uczestnicy projektu z Kielc organizują spotkanie z decydentami ds. młodzieży w swoim mieście, celem wypracowania rekomendacji w obszarze polityk młodzieżowych oraz skonsultowania ich pomysłów do Szkolnego budżetu partycypacyjnego.

15.02.2019 r. | Spotkanie z decydentami ds. młodzieży w Starachowicach

Uczestnicy projektu ze Starachowic organizują spotkanie z decydentami ds. młodzieży w swoim mieście, celem wypracowania rekomendacji w obszarze polityk młodzieżowych oraz skonsultowania ich pomysłów do Szkolnego budżetu partycypacyjnego.

18.02.2019 r. | Spotkanie z decydentami ds. młodzieży w Jędrzejowie

Uczestnicy projektu z Jędrzejowa organizują spotkanie z decydentami ds. młodzieży w swoim mieście, celem wypracowania rekomendacji w obszarze polityk młodzieżowych oraz skonsultowania ich pomysłów do Szkolnego budżetu partycypacyjnego.

13.03.2019 r. | Warsztaty z organizacji profesjonalnej debaty w Kielcach

Uczestnicy projektu z trzech miast poznają różne gry integracyjne, uczą się moderacji i organizacji debat, a także zwiększają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wystąpień publicznych.

29.03.2019 r. | Debata z udziałem ekspertów i decydentów w Kielcach

Uczestnicy projektu z Kielc organizują debatę z ekspertami i decydentami ds. młodzieży w swoim mieście, celem stworzenia młodym osobom przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym oraz wypracowania rekomendacji w obszarze tych polityk młodzieżowych.

04.04.2019 r. | Debata z udziałem ekspertów i decydentów w Jędrzejowie

Uczestnicy projektu z Jędrzejowa organizują debatę z ekspertami i decydentami ds. młodzieży w swoim mieście, celem stworzenia młodym osobom przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym oraz wypracowania rekomendacji w obszarze tych polityk młodzieżowych.

25.04.2019 r. | Debata z udziałem ekspertów i decydentów w Starachowicach

Uczestnicy projektu ze Starachowic organizują debatę z ekspertami i decydentami ds. młodzieży w swoim mieście, celem stworzenia młodym osobom przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym oraz wypracowania rekomendacji w obszarze tych polityk młodzieżowych.

06.06.2019 r. | Spotkanie ewaluacyjne w Kielcach

Uczestnicy projektu z trzech miast spotkają się wspólnie celem dokonania ewaluacji projektów i oceny efektów swojej nauki podczas projektu.