29.03.2019 | Debata w Kielcach

Za nami pierwsza z zaplanowanych debat z udziałem decydentów i ekspertów na temat e-partycypacji oraz promowania aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego -  Barbara Zamożniewicz,
  • Barbara Biskup - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach,
  • Michał Piasecki - Stowarzyszenie Homo Politicus,
  • Mateusz Żukowski,
  • Stanisław Kumor.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję dyskutować na temat aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym.

Zaangażowanie młodzieży pozwoliło wypracować rekomendacje w obszarze polityki młodzieżowej.