25.04.2019 | Debata w Starachowicach

Ostatnia debata w ramach "Młodzież e-Aktywna" odbyła się w czwartek w Starachowicach. Prezentacje, rozmowy i spotkania - czyli wszystko to czym jest dialog usystematyzowany zadziało się w Starachowickie Centrum Kultury!

W spotkaniu udział wzięli:

Tematami poruszonymi w trakcie spotkania były: aktywność społeczna, rola Eurodesku w informacji młodzieżowej, budżet partycypacyjny w szkole oraz dyskusja o partycypacji osób młodych w życiu społecznym.

Rezultatem spotkania są kolejne rekomendacje w kontekście polityki młodzieżowej, które docelowo zamieszczone zostaną w publikacji projektu.