Publikacja projektu

I jest! Publikacja projektu "Młodzież e-aktywna" gotowa do pobrania!

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami młodzieży, które są efektem dyskusji w Kielcach, Jędrzejowie i Starachowicach, a także do promowania idei szkolnego budżetu partycypacyjnego jako narzędzia do zdobywania pierwszych doświadczeń, budowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych oraz budowania społeczności danej placówki.

Publikacja projektu "Młodzież e-aktywna"