Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Starachowice

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach jest szkołą ponadgimnazjalną. Szkoła stara się dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy i szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii. W chwili obecnej szkoła kształci młodzież w następujących zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik budownictwa, technik mechanik, technik elektryk, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Szkoła podejmuje liczne starania, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia zawodowego. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Akademią Przedsiębiorczości, a także lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych uczniów i poznawania oczekiwań pracodawców w zakresie umiejętności uczniów.
Szkoła  od kilku lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Informatycznym w zakresie propagowania idei ECDL, organizowania i przeprowadzania egzaminów pozwalających uzyskać prestiżowy Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, ceniony przez pracodawców w całej Europie.
Jako jedna z nielicznych szkół średnich w Polsce ZSZ nr 2  zakwalifikowany został do programu Microsoft Imagine. Microsoft Imagine Premium jest programem partnerskim firmy Microsoft dla instytucji prowadzących kursy i zajęcia z zakresu szeroko pojętej informatyki. Przynależność do programu zapewnia pełne i tanie rozwiązanie służące do utrzymania pracowni, zajęć oraz wiedzy uczniów na najwyższym poziomie technologicznym.

Źródło:
www.technikum.net.pl