Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

Jędrzejów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie powstał na bazie Zespołu Szkół Ekonomicznych po przeprowadzeniu reformy szkolnictwa w 2002 roku.
W skład placówki wchodzi czteroletnie Technikum nr 1 kształcące w zawodach: technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji reklamy oraz II Liceum Ogólnokształcące z klasami o profilach: biologiczno-medycznym, humanistycznym i ekonomiczno-prawnym. W skład Zespołu wchodzi także Szkoła Policealna.
W 2010 roku oddana została do użytku hala sportowa oraz kompleks boisk. Dzięki temu zajęcia z wychowania fizycznego, zarówno podczas dobrej jaki i złej pogody odbywają się w profesjonalnych warunkach.
Łącznie do szkoły uczęszcza 698 uczniów, których edukacją i wychowaniem zajmuje się 55 nauczycieli. Najlepsi uczniowie wyróżniani są dyplomami i otrzymują nagrody rzeczowe. Uczniowie osiągający szczególne sukcesy w nauce odznaczani są "Złotym Medalem Ucznia", a najlepsi absolwenci medalem "Złoty Absolwent".
W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie rozpoczął działalność Szkolny Klub Wolontariatu.


Źródło:
www.zsp1.jedrzejow.com.pl