Partner:

Kielce

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach to najstarsza szkoła w Kielcach, która w swojej pracy czerpie to co najlepsze z tradycji, żeby przygotować młodzież do  studiów i pracy w przyszłości.

Oprócz obowiązkowej nauki, szkoła stwarza szanse rozwoju pasji i zainteresowań zarówno humanistom jak i przyszłym inżynierom. Uczniowie uczestniczą w działaniach grup rekonstrukcji historycznej, kół zainteresowań oraz projektach edukacyjnych.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Absolwenci liceum z powodzeniem kontynuują naukę na uczelniach wyższych w kraju, a także za granicą. Uczniowie szkoły są finalistami i laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, a od wielu lat liceum znajduje się w czołówce rankingów regionalnych i ogólnopolskich.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach jest szkołą stowarzyszoną UNESCO.

Źródło:
www.zeromski.kielce.eu

Projekt „Młodzież e-aktywna” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Edukacja przez Internet. Projekt realizowany jest w trzech szkołach: I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, ZSZ nr 2 w Starachowicach oraz ZSP nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie, jednak jest on skierowany do wszystkich młodych osób w wieku 13-19 lat z woj. świętokrzyskiego.

Celem projektu "Młodzież e-aktywna" jest promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym oraz stworzenie młodym osobom przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w  obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym.

Pomysłodawcami i realizatorami projektu jest młodzież ucząca się w szkołach w Kielcach, Jędrzejowie i Starachowicach, która brała udział we wcześniejszych projektach Stowarzyszenia Edukacja przez Internet (np. "Od rzecznika do społecznika", "Aktywność na plus"). W ramach projektu przewidziane są szkolenia (partycypacja obywatelska, e-aktywności i budżet partycypacyjny) oraz spotkania z decydentami.
Wnioski ze spotkań dyskusyjnych z decydentami, czyli rekomendacje użyteczne w kształtowaniu polityk z obszarów aktywnego obywatelstwa i partycypacji młodzieży w życiu społecznym oraz stanowiska do wybranych konsultacji społecznych Komisji Europejskiej dot. młodzieży, zostaną zawarte w publikacji.

Partner:

Kielce

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

czytaj dalej

Partner:

Starachowice

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

czytaj dalej

Partner:

Jędrzejów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

czytaj dalej