Partner:

Jędrzejów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie powstał na bazie Zespołu Szkół Ekonomicznych po przeprowadzeniu reformy szkolnictwa w 2002 roku.
W skład placówki wchodzi czteroletnie Technikum nr 1 kształcące w zawodach: technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji reklamy oraz II Liceum Ogólnokształcące z klasami o profilach: biologiczno-medycznym, humanistycznym i ekonomiczno-prawnym. W skład Zespołu wchodzi także Szkoła Policealna.
W 2010 roku oddana została do użytku hala sportowa oraz kompleks boisk. Dzięki temu zajęcia z wychowania fizycznego, zarówno podczas dobrej jaki i złej pogody odbywają się w profesjonalnych warunkach.
Łącznie do szkoły uczęszcza 698 uczniów, których edukacją i wychowaniem zajmuje się 55 nauczycieli. Najlepsi uczniowie wyróżniani są dyplomami i otrzymują nagrody rzeczowe. Uczniowie osiągający szczególne sukcesy w nauce odznaczani są "Złotym Medalem Ucznia", a najlepsi absolwenci medalem "Złoty Absolwent".
W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie rozpoczął działalność Szkolny Klub Wolontariatu.
Uczniowie w szkole wyróżniają się szczególną aktywnością, co potwierdza ilość kół zainteresowań, w których działają:

 • • Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
 • • Szkolny Klub Przedsiębiorczości
 • • Szkolna Drużyna ZHP
 • • Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne
 • • Szkolne Koło Muzyczne
 • • Koło Miłośników Teatru
 • • Koło LIGI OCHRONY PRZYRODY
 • • Koło LIGI OBRONY KRAJU
 • • Koło PCK
 • • Koło "CARITAS"
 • • Szkolny Klub Europejski
 • • Szkolny Ośrodek Kariery - SzOK


Źródło:
www.zsp1.jedrzejow.com.pl

Projekt „Młodzież e-aktywna” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Edukacja przez Internet. Projekt realizowany jest w trzech szkołach: I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, ZSZ nr 2 w Starachowicach oraz ZSP nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie, jednak jest on skierowany do wszystkich młodych osób w wieku 13-19 lat z woj. świętokrzyskiego.

Celem projektu "Młodzież e-aktywna" jest promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym oraz stworzenie młodym osobom przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w  obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym.

Pomysłodawcami i realizatorami projektu jest młodzież ucząca się w szkołach w Kielcach, Jędrzejowie i Starachowicach, która brała udział we wcześniejszych projektach Stowarzyszenia Edukacja przez Internet (np. "Od rzecznika do społecznika", "Aktywność na plus"). W ramach projektu przewidziane są szkolenia (partycypacja obywatelska, e-aktywności i budżet partycypacyjny) oraz spotkania z decydentami.
Wnioski ze spotkań dyskusyjnych z decydentami, czyli rekomendacje użyteczne w kształtowaniu polityk z obszarów aktywnego obywatelstwa i partycypacji młodzieży w życiu społecznym oraz stanowiska do wybranych konsultacji społecznych Komisji Europejskiej dot. młodzieży, zostaną zawarte w publikacji.

Partner:

Kielce

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

czytaj dalej

Partner:

Starachowice

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

czytaj dalej

Partner:

Jędrzejów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

czytaj dalej