Partner:

Starachowice

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach jest szkołą ponadgimnazjalną. Szkoła stara się dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy i szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii. W chwili obecnej szkoła kształci młodzież w następujących zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik budownictwa, technik mechanik, technik elektryk, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Szkoła podejmuje liczne starania, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia zawodowego. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Akademią Przedsiębiorczości, a także lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych uczniów i poznawania oczekiwań pracodawców w zakresie umiejętności uczniów.
Szkoła  od kilku lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Informatycznym w zakresie propagowania idei ECDL, organizowania i przeprowadzania egzaminów pozwalających uzyskać prestiżowy Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, ceniony przez pracodawców w całej Europie.
Jako jedna z nielicznych szkół średnich w Polsce ZSZ nr 2  zakwalifikowany został do programu Microsoft Imagine. Microsoft Imagine Premium jest programem partnerskim firmy Microsoft dla instytucji prowadzących kursy i zajęcia z zakresu szeroko pojętej informatyki. Przynależność do programu zapewnia pełne i tanie rozwiązanie służące do utrzymania pracowni, zajęć oraz wiedzy uczniów na najwyższym poziomie technologicznym.

Źródło:
www.technikum.net.pl

Projekt „Młodzież e-aktywna” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Edukacja przez Internet. Projekt realizowany jest w trzech szkołach: I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, ZSZ nr 2 w Starachowicach oraz ZSP nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie, jednak jest on skierowany do wszystkich młodych osób w wieku 13-19 lat z woj. świętokrzyskiego.

Celem projektu "Młodzież e-aktywna" jest promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym oraz stworzenie młodym osobom przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w  obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym.

Pomysłodawcami i realizatorami projektu jest młodzież ucząca się w szkołach w Kielcach, Jędrzejowie i Starachowicach, która brała udział we wcześniejszych projektach Stowarzyszenia Edukacja przez Internet (np. "Od rzecznika do społecznika", "Aktywność na plus"). W ramach projektu przewidziane są szkolenia (partycypacja obywatelska, e-aktywności i budżet partycypacyjny) oraz spotkania z decydentami.
Wnioski ze spotkań dyskusyjnych z decydentami, czyli rekomendacje użyteczne w kształtowaniu polityk z obszarów aktywnego obywatelstwa i partycypacji młodzieży w życiu społecznym oraz stanowiska do wybranych konsultacji społecznych Komisji Europejskiej dot. młodzieży, zostaną zawarte w publikacji.

Partner:

Kielce

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

czytaj dalej

Partner:

Starachowice

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

czytaj dalej

Partner:

Jędrzejów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

czytaj dalej